Onze missie en visie

Bio Brass heeft als doel zo efficiënt mogelijk te verbinden binnen de voedselketen en dit te combineren met rust, ruimte en afwisseling in de teelt. Deze combinatie maakt het mogelijk dat steeds meer mensen kunnen genieten van mooie, gezonde, betaalbare, maar bovenal lekkere biologische groenten.

Wat we doen

Telen

Bio Brass verzorgt binnen een ruime teeltrotatie met andere gewassen, de teelt van bloemkool, broccoli, overige koolsoorten, bleekselderij, pastinaak en diverse slasoorten. De schaal waarop en specialisatie waarmee dit gebeurt, is mogelijk door een unieke samenwerking tussen de aangesloten grondpartners.

Korte keten

Duurzaamheid gaat verder dan alleen biologische teelt en een goed afgestemde keten vormt de basis voor een logisch vervolg. Onze producten worden veelal op het teeltbedrijf bewerkt en verpakt, waar mogelijk al op het land tijdens de oogst. Hiermee worden onnodige kosten voorkomen, is het product minder lang onderweg en kunnen reststromen gebruikt worden als bijvoorbeeld veevoer.

Inspireren

Biologisch telen is voor ons heel gewoon. Graag delen we met klanten, consumenten, beleidsmakers, studenten, scholieren, oftewel iedereen, de visie en passie achter onze teeltmethode. Hiervoor laten we in het klein zien, wat we in het groot doen. Samen kijken, praten, voelen, ruiken en vooral proeven zijn voor ons de manieren om uit te leggen waarom biologische teelt alles behalve ingewikkeld is en mooie, gezonde, betaalbare en vooral lekkere groenten kan verzorgen. Kijk voor inspiratiemogelijkheden op www.debelevingzeewolde.nl.

Flevo Electric Farmers

BioBrass is een deelnemer van Flevo Electric Farmers. Flevoland speelt een voortrekkersrol bij de opwekking van duurzame energie. Ruim een kwart van de windenergie die in Nederland op land wordt opgewekt, is afkomstig uit Flevoland. Ook zonne-energie groeit sterk. Toch menen we dat het nog beter kan. De mechanisatie in de landbouw is nog vrijwel geheel afhankelijk van fossiele brandstoffen. Aan de andere kant kan het economische rendement van de wind- en zonne-energie die op de agrarische bedrijven wordt opgewekt, verbeterd worden. We zijn van mening dat de tijd rijp is om concrete stappen te zetten. Technologische ontwikkeling maakt het mogelijk om grote sprongen vooruit te maken. We zijn van mening dat het nu een goed moment is om de kansen te pakken en de vernieuwingen op het eigen bedrijf te implementeren. We hebben een ambitieus plan, met als stip op de horizon dat alleen nog duurzame energie gebruikt wordt op het agrarisch bedrijf. Maar, niet alles kan in één keer, we beginnen met investeringen die nu haalbaar zijn. Voor deze plannen hebben we medefinanciering aangevraagd en toegezegd gekregen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Eigen teelt en korte keten als basis voor succes